בואו ניפגש עמוד
הבית

טענה: אסדת לוויתן תזהם את כל האזור!

האמת: להיפך! אסדת לוויתן היא הפתרון לזיהום האוויר הקיים באזור ובישראל כולה.

להערכת המשרד להגנת הסביבה בכל שנה נפטרים כ-2200 אנשים מוות מוקדם כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר. הגז הטבעי יאפשר לסגור 4 מתוך 6 יחידות ייצור החשמל הפחמיות בתחנת הכח בחדרה (מעל מחצית מכושר הייצור של התחנה), ולהמשיך להפחית את השימוש בפחם גם בתחנת הכח הפחמית באשקלון, ובכך יביא לצמצום משמעותי בפליטות מזהמים לאוויר ויחסוך בחיי אדם.

הגז מלוויתן יאפשר גם חיבור מפעלים רבים לגז טבעי, וימנע את הצורך להשתמש בסולר ובמזוט המזהמים. הגז מלוויתן יאפשר מעבר של כלי רכב כבדים מסולר מסרטן לגז טבעי יעיל ונקי יותר, וחשמול מערכות תחבורה נוספות שכיום משתמשות בדלקים מזהמים, כמו הרכבת והרכבים הפרטיים שלנו.
סגור

טענה: הפליטות מלוויתן מסרטנות ויתפשטו בכל אזור החוף

האמת: לא נכון! הקפי הפליטות מהאסדה לאוויר הן מינימליות. למעשה היקף הפליטות מהאסדה של בנזן-חומר שנחשב כמסרטן-יהיה נמוך מהיקף הבנזן שנפלט לאוויר בשנת 2016 מחמש תחנות תדלוק בזכרון יעקב-כ 200 ק"ג בלבד בשנה. בניגוד לתחנות התדלוק, האסדה מרוחקת מהיבשה עשרה ק"מ.

על האסדה תותקן מערכת מישוב חוזר של גזים, שישמשו כמקור אנרגיה נוסף על האסדה ולא יפלטו לאוויר. מערכת כזאת מותקנת בעשרות מתקני הפקה.

לפי הסימולציות שבוצעו רדיוס ההשפעה על אכות האוויר עומד על כ-250 מטרים בלבד. סימולציות שביצעו אנשי המשרד להגנת הסביבה מצאו שלא תהיה לחומר הזה השפעה על אכות האוויר ביבשה ובחוף, כמות הבנזן שתגיע ליבשה בשנה עומדת להערכת מומחי המשרד להגנת הסביבה על גרמים בודדים, הרבה מתחת לערכי הסביבה הנדרשים, ואין שום שחר לטענות ולהפחדות.
סגור

טענה: קונדנסט הוא חומר מסוכן

האמת: הקונדנסט הוא תוצר נלווה טבעי לגז הטבעי והוא למעשה תערובת גזים שהתעבתה (כלומר הפכה מגז לנוזל).

קונדנסט הוא "קרוב משפחה" של נפט גולמי "קל", הוא מופרד מהגז על האסדה ומיוצב עליה.

הרכב הקונדנסט משתנה בהתאם למאפיינים הספציפיים של המאגר ממנו הוא מופק. הקונדנסט מלוויתן צפוי להיות דל בבנזן ביחס לתקן הישראלי לבנזין בו משתמשים בכלי הרכב.

הקונדנסט מלוויתן ישמש את תעשיית זיקוק הנפט בישראל, ואף יקטין את היקף האנרגיה שנדרש לבתי הזיקוק בתהליכי הזיקוק שמבוצעים אצלם.
סגור

טענה: האסדה תזהם כל העת את מי השתיה שלנו, ותגרום לזיהום הים והחוף כולו!

האמת: אסדות הפקה בכל העולם, וכך גם לחופי ישראל, הפכו אבן שואבת להתפתחות מערכת אקולגית עשירה ומגוונת. זה יהיה המצב גם תחת אסדת לוויתן. צריך לזכור שהדגים, היונקים הימיים ושאר בעלי החיים שחיים בשמורה ימית שנוצרת בפועל סביב האסדה אינם יכולים לחיות בסביבה מזוהמת.

האסדה כפופה לרגולציה מחמירה וקפדנית, ובכלל זה בתחום ההזרמה לים. רדיוס ההשפעה של הזרמת מי הקרור והתוצר לים עומד על כ-250 מטרים, וגם בתוך הפרמטר הזה ההשפעה נמוכה מאוד. מתקן ההתפלה בחדרה מרוחק כ-15 ק"מ ממיקום האסדה וההזרמות ממנה לא ישפיעו עליו כלל, או על כל מתקן התפלה אחר.

בעת הפקת הגז מבטן האדמה יוצאים עימו גם מים. מים אלו מופרדים בתהליך הטיפול על האסדה, מנוקים בתהליך קפדני ומוזרמים חזרה לים במקביל למי קרור ומים מטופלים מהאסדה-שם מקומם הטבעי. לא, לא צפויות הזרמות לים של מתכות כבדות-כך עולה מדגימת תוצרי המאגר.

בניגוד לכל נסיונות ההפחדה, ניתן יהיה להמשיך להנות מהחופים המרהיבים והביולוגיה הימית לא תנזק.
סגור

הטענה: למה לא בונים ללוויתן אסדה צפה, כמו לכריש ותנין? בכל העולם משתמשים באסדה צפה ורק אצלנו מתעקשים

האמת: ממש לא נכון. בניגוד למספרים המוצגים ברשתות החברתיות, נכון להיום ישנם בעולם רק כ-180 אסדות צפות פעילות, לעומת כ-2500 אסדות קבועות. רק כ-4 מהאסדות הצפות מפיקות גז טבעי, היתר מפיקות נפט. כל ארבע האסדות עובדות במאגרים בהם כמות הגז קטנה מ-200BCM .

לכל פרוייקט מתאימים חליפת טיפול יחודית, ושעומדת במקביל גם בדרישות הרשויות. במקרה של לוויתן, שהוגדר על-ידי הממשלה כמאגר אסטרטגי, הועלתה דרישה של מערכת הבטחון לקרב את האסדה לחוף, ולכן נקבע שהחלופה המתאימה ביותר היא אסדה קבועה שתעמוד בנקודה המערבית ביותר עליה ניתן להציבה בקצה מדף היבשת.
סגור

טענה: נובל תיכננה להקים מתקן FPSO, ואח"כ שינתה את עמדתה והחליטה להקים אסדה קבועה

האמת: משרד הבטחון ביקש לקרב את האסדה ככל שניתן לחוף. הפתרון שנבחר נותן את המענה הטוב ביותר לבקשה זאת, לשמירה על הסביבה,לאילוצים הרגולטורים והטכניים. כדאי לדעת שגם אם היה FPSO, בכמויות הגז הטבעי שיסופקו מלוויתן, היה צורך באסדה בקרבת החוף. על רקע זה, ועל רקע סוגיות נוספות, ובהן הגנה על הסביבה הימית, נובל נרתמה למשימה להקים את האסדה במים הטריטוריאליים של ישראל, תחת רגולציה קפדנית שתקפה בשטח זה, תוך 3 שנים בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.
סגור

טענה: תוקם חוות מיכלים באזור חגית ותזהם את האוויר והיבשה?

האמת: אתר חגית הוא אתר גיבוי ולא יתופעל בשיגרה. במיכל שיוקם בו יהיו גג צף ואטמים כפולים, שזאת הטכנולוגיה הטובה ביותר הקיימת כיום (BAT) המונעת פליטות לסביבה. המשמעת היא שפליטות הבנזן יהיו נמוכות משמעותית מהתקן.

כדאי לדעת שכבר כיום יש בתחנת הכח חגית של חברת החשמל 2 מכלי סולר שמכילים 20 אלף קוב סולר, המיועדים לצרכי גיבוי תחנת הכח. המיכל שיוקם יכיל לכל היותר 10 אלף קוב קונדנסט.

הצינור לחגית, שמעוגן בתכנית המתאר הארצית, ימוגן ברמה גבוהה מאד למניעת דליפות וזיהום מים, בהתאם לתקנים ולכללים המחייבים. גם אם תהיה דליפה, מערכת ניטור יעודית תתריע על כך ותאפשר טיפול מיידי.

חשוב לזכור שבישראל טמונים כבר כיום אלפי קילומטרים של צנורות דלק ונפט; רמת הניטור הגבוהה שתיושם ועצם העובדה שמדובר בצינור חדש, תציב אותו ברמת בטיחות מהגבוהות בישראל כיום.
סגור

טענה: אי אפשר לטפל בארוע בו נשפך קונדנסט לים והמדינה לא ערוכה לארועים כאלה

האמת: אחד הנסיונות המופרכים ביותר לערער על הלגיטימיות של הקמת האסדה היא הטענה שישראל אינה ערוכה לארוע כמו זה שארע באסדת קידוח לחיפושי נפט במפרץ מקסיקו ב-2010. אסדת לוויתן היא אסדה לטיפול בגז, שעליה יהיו בזמן נתון לכל היותר 3000 חביות של קונדנסט וסולר=לכל היותר 480 קוב בלבד. אין בכלל מה להשוות.

האסדה מתוכננת ברמת הבטיחות הגבוהה ביותר שקיימת למניעת כל ארוע חריג, שכמובן איש אינו רוצה שיתרחש. ובכל מקרה, חשוב לדעת שלמענה הראשוני החברה אינה נסמכת על הערכות המדינה.

לנובל אנרג'י תכנית פעולה מסודרת ומקצועית לטיפול בשפך לים, והיא מבצעת תרגולים שוטפים להערכות לארועים חריגים ביחד עם המשרד להגנת הסביבה וכל הגופים הרלוונטיים. תכנית ההערכות כוללת התקשרויות עם צוותים מקומיים למתן תגובה מהירה ומקצועית. במידת הצורך יוזנקו לאזור צוותים מקצועיים שנמצאים בהתקשרות עם החברה מחו"ל, ויתגברו את הצוותים המיומנים שיפעלו בשטח, בסיוע הציוד המתקדם ביותר, לטפל בארוע כזה במידה ויקרה.

עוד כדאי לדעת שהקונדנסנט קל מהמים וגם אם יהיה ארוע ניתן לאסוף אותו מעל פני המים ולהקטין את הנזקים.

מלכתחילה, הכמויות המאוחסנות על האסדה אינן גדולות ויהיו קטנות מ-480 קוב. המודלים שבחנו את הגעת החומר לחוף בחנו תרחיש ללא התערבות (גם בהם ברוב המקרים כ-65 אחוזים מהחומר מתאדה תוך 24 שעות). הכמויות שיגיעו לחוף הן קטנות.
סגור

טענה: זה מאבק סביבתי מהמעלה הראשונה כדי להציל את חיי ילדינו:

האמת: שני הארגונים הסביבתיים החשובים, הותיקים והמרכזיים בישראל-אדם, טבע ודין והחברה להגנת הטבע התנערו מהמאבק, ואף פרסמו חוות דעת מפורטות שמסבירות את עמדתן.

כך למשל נאמר בחוות הדעת של החברה להגנת הטבע: "החברה להגנת הטבע סבורה כי העברת האסדה לעומק הים, היכן שאין כמעט רגולציה סביבתית, וההליכים כלל אינם מפוקחים ושקופים לציבור, תהיה מהלך חסר אחריות, שכרוך בסיכון סביבתי כבד, לסביבה הימית. הדבר משמעותי במיוחד, לאור העבודה כי מאגר לווייתן, ממנו מופק הגז הטבעי, הינו מאגר בקנה מידה גדול, בעל חשיבות אסטרטגית למשק הישראלי. למעשה, המרוויחות העיקריות מהעברת האסדה לעומק הים, יהיו חברות האנרגיה, שיפעלו בהיעדר רגולציה, פיקוח ושקיפות. לדעת החברה להגנת הטבע, זו תהיה טעות, שבצידה גם מחיר סביבתי כבד.”

עוד נאמר שם: "בעקבות קולות שעולים מהשטח, אנשי המקצוע של החברה להגנת הטבע, בסיוע אנשי מקצוע מארגונים נוספים (בהם גם 'אדם, טבע ודין'), בחנו, שוב, לאחרונה, את הסיכון לזיהום סביבתי ובריאותי חמור, כתוצאה מהקמת האסדה, במרחק של כ – 10 ק"מ מהחוף, ולא נמצא בסיס לחשש ממשי, המצדיק את העברת האסדה לעומק הים, על כל ההיבטים השליליים, המשתמעים מכך.”

עמותת אדם, טבע ודין קבעה כי "המיקום הנוכחי של האסדה הוא תוצאה של מאבק סביבתית חשוב". עוד נאמר בחוות הדעת של מומחי העמותה: "החלופה של הקמת אסדה בלב ים ("אסדה צפה") במרחק 120 ק"מ מקשה יותר על טיפול מיידי ומיטבי במקרה של תקלות; היא אינה מקובעת לקרקעית וטלטלות הגלים עלולות לייצר תקלות מרובות ובמקרה של שפך קונדנסט לים, אמנם החומר יגיע לחוף בריכוז נמוך יותר, אך עלול לפגוע בשטח נרחב בהרבה. בנוסף, בהנתן כי לישראל אין יכולות אכיפה ורגלוצייה במים הכלכליים, המשמעות היא שהסיכון לנזק סביבתי בהפעלת אסדות אלה גדול שבעתיים מהסיכון שבהקמת אסדות במים הטריטוריאליים".
סגור

טענה: למה לא מרחיקים את האסדה של לוויתן למרחק של 120 ק"מ מהחוף?

האמת: מיקומה של אסדת לוויתן לא נקבע באופן רנדומלי. לוויתן, מאגר הגז הגדול ביותר של מדינת ישראל, הוגדר כנכס לאומי אסטרטגי. ככזה, גופים רבים מעורבים באישורי תכנית הפיתוח שלו ובקביעת מיקום המתקנים הקשורים לו.

המועצה הארצית לתכנון ובניה, שהיא גוף התכנון העליון במדינת ישראל, בה חברים גם נציגי ציבור וארגוני סביבה, במקביל לנציגי השלטון הארצי והמקומי ולאנשי מקצוע, הגדירה את המיקום המתאים לאסדה במים הטריטוריאליים. בהתאם לכך נקבע מיקומה כ-10 ק"מ מהיבשה, בנקודה המערבית ביותר עליה ניתן להציב אסדה קבועה.

זאת לאחר שלאורך השנים נבחנו חלופות רבות, ביניהן גם אופציות למתקנים למתקנים ביבשה. תושבי חוף הכרמל הם שהתנגדו למתקן היבשתי, והכריזו על הצלחה גדולה כשהוחלט למקם אותה בים.
סגור

טענה: כל הזמן מדברים על מערכת סגורה שתמנע פליטות מלוויתן-אין מערכת כזאת:

האמת: באסדת לוויתן, תותקן מערכת שתפנה גזים הנוצרים כתוצאה מפעילות האסדה, לשימוש חוזר ליצירת אנרגיה (להפעלת מתקני חימום באסדה), בכך למעשה תימנע פליטת גזים לאטמוספירה, תוך חיסכון במשאבים.
מדובר במערכת שפועלת בעשרות פרויקטים דומים בעולם.

הדבר דומה למחזור אשפה: במטמנות מודרניות, מותקנות מערכות לאיסוף וניצול ביוגז (בעיקר מתאן) שנוצר באופן טבעי, הביוגז שנאסף משמש ליצירת אנרגיה, בכך נמנעת פליטת גזים לאטמוספרה תוך חסכון אנרגטי. (לדוגמא: חיריה, דודאים, חגל ועוד).

במקום להשליך ולגרום להשפעות סביבתיות, נעשה בהם שימוש חוזר לניצול יעיל וחסכוני יותר במשאבים.
סגור

שתפו:

סגירה

יש לכם שאלות ?

הכי טוב שניפגש!